Rekonstrukcje Historyczne

Rekonstrukcje historyczne

Tematyka tegorocznej FAJERY będzie nawiązywać do historii Powstań Śląskich oraz walk z okresu I i II wojny światowej. Już 15 czerwca na Muchowiec przyjedzie ponad 100 historycznych, oryginalnych pojazdów bojowych, 400 rekonstruktorów oraz 20 dioram tematycznych.

34. Strzelecki Pułk Gwardii

Grupa zajmująca się rekonstrukcją walk Armii Czerwonej i Wojsk Polskich na wschodzie.

Alpha 16

Czech Spitfire Club

Stowarzyszenie historii lotnictwa, które upamiętnia żołnierzy walczących w RAF – British Royal Air Force podczas II wojny światowej. Członkowie grupy zaprojektowali replikę Supermarine Spitfire w skali 1:1, która stała się znakiem rozpoznawczym klubu. Replikę będzie można zobaczyć także na FAJERZE.

GRH 78 STURMDIVISION

Grupa miłośników historii z Bielska-Białej i okolic. Odtwarzają oddziały niemieckie walczące w tych rejonach podczas II wojny światowej.

GRH „Breda” przy Beskidzkim Stowarzyszeniu Maczkowców

Grupa Rekonstrukcji Historycznej odtwarzająca działania oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Nazwa pochodzi od holenderskiego miasta wyzwolonego podczas II wojny światowej przez Polaków z I Dywizji Pancernej. Grupa zajmuje się działalnością rekonstrukcyjną i kolekcjonerską, ponadto sprawuje opiekę nad Weteranami 1. Dywizji Pancernej zrzeszonymi w Beskidzkim Stowarzyszeniu Maczkowców, miejscami poświęconymi ich pamięci, a także pozostawionym przez nich dziedzictwem. Główną odtwarzaną przez nich jednostką historyczną jest 8. batalion strzelców, tzw. „Krwawe Koszule”. Podczas FAJERY rekonstruktorzy zaprezentują pojazdy I Brygady Pancernej gen. Maczka: M5 Half Tuck, Ford GPW, Dodge WC, GMC CCKW.

GRH BUSKO FlaK Abt. Luftwaffe

Grupa zajmująca się rekonstrukcjami bitew z okresu II wojny światowej. Jej członkowie przykładają bardzo dużą wagę do kompletowania niezwykle realistycznych mundurów i sprzętów. Rekonstruktorzy zagrali nawet w scenach batalistycznych filmu wojennego opowiadającego o losach powstańców warszawskich – „Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy.

GRH Commonwealth Battalion

Grupa Rekonstrukcji Historycznej, zajmująca się rekonstruowaniem umundurowania i wyposażenia jednostek Commonwealthu – m.in australijskich, szkockich, kanadyjskich i nowozelandzkich.

GRH DIE WALKIRIE

GRH Eule 1945

GRH Festung Breslau

Grupa rekonstrukcji historycznych z czasów II wojny światowej, w szczególności z jej późnego okresu. Rekonstruktorzy największym zainteresowaniem darzą „Festung Breslau”, czyli oblężenie Wrocławia – ciemną plamę na kartach historii miasta. Na grupę składają się cztery sekcje, z których każda prezentuje odrębny rodzaj wojsk biorących udział w walkach o ówczesny Breslau: Wehrmacht, Waffen-SS, Luftwaffe i Armia Czerwona.

GRH Karpaty

Działania GRH Karpaty mają na celu szerzenie edukacji historycznej poprzez ukazywanie tzw. żywej historii i w ten sposób popularyzowanie wiedzy o historii, wyposażeniu i umundurowaniu Polskich Sił Zbrojnych z okresu II wojny światowej.

GRH NORMANDIA 44

GRH OCHOTNICZKA

Grupa zajmująca się rekonstrukcją działań Pomocniczej Służby Kobiet z lat 1941-1947. Nazwa grupy wzięła się od czasopisma „Ochotniczka” wydawanego przez Pomocniczą Służbę Kobiet (PSK) od 1943 aż do czasu rozwiązania PSK. Podczas FAJERY rekonstruktorzy zaprezentują kompanię transportową Pomocniczej Służby Kobiet w II Korpusie.

GRH OSTFRONT

Grupa zajmująca się rekonstrukcją działań Wehrmachtu i Armii Czerwonej z południa Polski. W kręgu zainteresowań rekonstruktorów znajdują się mundury z okresu II wojny światowej.

GRH THE ROCK

Ekipa zajmująca się rekonstrukcją amerykańskiej 173rd Airborne Brigade, a także jednostek australijskich i nowozelandzkich stacjonujących w Wietnamie – Special Air Service, Royal Australian Regiment oraz Royal New Zealand Infantry Regiment. Mimo licznych zainteresowań grupa skupia się na tematyce związanej z amerykańskimi wojskami aeromobilnymi i specjalnymi z lat 1965 – 1989.

Grupa rekonstrukcji GRH DIE 29 FALKE DIVISION

Grupa odtwarzająca historie niemieckich żołnierzy Wehrmachtu walczących na frontach II wojny światowej. Członkowie przyjęli nazwę 29. Dywizji Piechoty, zwanej nieoficjalnie Dywizją Sokoła. Rekonstruktorzy odtwarzają sylwetki, umundurowania oraz wyposażenie żołnierzy Wehrmachtu z lat 1939-1945.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44/100 – Poczta Polowa i Sztab 1. Dywizji Pancernej

Grupa działająca przy 100 Poznańskiej Drużynie Harcerzy im. generała Stanisława Maczka – Chorągiew Wielkopolska ZHP. Podstawą działalności placówki historycznej poczty stały się posiadane przez drużynę amerykańskie wojskowe namioty, a także łóżka polowe, pamiętające swoim wiekiem czasy lądowania w Normandii. Trzonem grupy jest podstawowy skład personalny Poczty Harcerskiej oraz część harcerzy i instruktorów z nią związanych.

Grupa rekonstrukcji Projekt Historyczny „Marusia”

Jedną z najważniejszych idei przyświecających powołaniu Projektu Historycznego „Marusia” było ukazanie olbrzymiej roli, jaką w trakcie II wojny światowej odgrywały kobiety. Nazwa projektu w sposób symboliczny odwołuje się do kultowej bohaterki serialu „Czterej pancerni i pies” – Marusi Ogoniok. Obecnie grupa odtwarza sylwetki żołnierzy Armii Czerwonej w okresie 1943-45, przykładając dużą wagę do dbałości o zgodność historyczną wyposażenia w tym często drobnych, niewidocznych przedmiotów, które posiadał i którymi posługiwał się prosty żołnierz. Podczas FAJERY zaprezentują przekrój umundurowania formacji walczących w 1944 i 1945 roku na froncie wschodnim, zbiory dotyczące sprzętu saperskiego i łączności oraz polowy warsztat krawiecki.

Grupa rekonstrukcyjna ARMY NURSE CORPS IN WWII

Jedyna polska grupa odtwarzająca postaci amerykańskich pielęgniarek z okresu II wojny światowej wchodzących w skład Armijnego Korpusu Pielęgniarek (Army Nurse Corps), który od 1901 roku stanowi oficjalną część armii amerykańskiej. Głównym obiektem zainteresowań grupy jest 48. Szpital Chirurgiczny / 128. Szpital Ewakuacyjny, który rozpoczął służbę w II wojnie światowej 7 sierpnia 1942 roku. Szpital ten brał udział w kampaniach na terenach Algierii, Maroka, Tunezji, Sycylii, Normandii i północnej Francji, Belgii oraz Niemiec. Celem rekonstruktorek jest jak najbardziej wiarygodne odwzorowanie warunków panujących w szpitalu polowym z okresu II wojny światowej. Podczas FAJERY zaprezentują dioramę amerykańskiego szpitala polowego z okresu lądowania wojsk w Normandii w 1944 roku (kwatera pielęgniarek, punkt przyjmowania pacjentów, Dodge WC-54 Ambulance).

Grupa rekonstrukcyjna GMH BERLINER MAUER

Jedyna grupa w Polsce, która w pełni profesjonalnie przedstawia okres zimnej wojny, ze szczególnym uwzględnieniem podziału Niemiec. Rekonstruktorzy posiadają oryginalne umundurowanie, ekwipunek i pojazdy używane przez Narodową Armię Ludową NRD oraz Oddziały Graniczne NRD. Najciekawszym elementem spajającym całość jest wycinek Muru Berlińskiego wykonany w skali 1:1, który służy jako część dioramy historycznej. Jest ona wycinkiem przejścia granicznego między Berlinem Wschodnim a Zachodnim. Oprócz próby odtwarzania powojennej historii, członkowie grupy biorą także udział w rekonstrukcjach wydarzeń mających miejsce wiele lat wcześniej, bo w czasach Powstań Śląskich, a bogata kolekcja mundurów i wyposażenia pozwala im także uczestniczyć w przedsięwzięciach przypominających epizody II wojny światowej.

Grupa rekonstrukcyjna SNAFU

Grupa odtwarzająca sylwetki żołnierzy amerykańskich z okresu II wojny światowej. Rekonstruktorzy prezentują sylwetki żołnierzy piechoty US Army, specjalizując się w zakresie 29. Dywizji Piechoty, 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej oraz 2. Batalionu Rangerów. Przedstawiają także wkład amerykańskich kobiet w wysiłek zbrojny Stanów Zjednoczonych.

Grupa rekonstrukcyjna SRH INTERNATIONAL REENACTING GROUP K.M.B. MUZEUM CHUCHELNA

Grupa organizująca wydarzenia, podczas których odtwarza historyczne bitwy i prezentuje ekspozycje pojazdów wojskowych. W swoich pokazach używają mundurów, broni i innych przedmiotów w oryginalnym stanie.

Militarni Jaworzno

Grupa ludzi, których pasją są militaria. Uruchamiają i odrestaurowują stare wojskowe pojazdy, takie jak Star czy Kraz, które później prezentują na licznych zlotach i pokazach.

Muzeum 3 Pułku Strzelców Podhalańskich

Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich

W zbiorach muzeum znajduje się umundurowanie, wyposażenie oraz dokumenty związane z cieszyńskim pułkiem. W stałej ekspozycji można zobaczyć odbudowany wóz pod ciężki karabin maszynowy Biedka wz.33, motocykl Elfa-Sachs z 1938 roku, rowery wojskowe przedwojennej firmy Kamiński, oryginalne mundury oraz inne elementy wyposażenia i uzbrojenia Polskiego żołnierza w 1939 roku.

Muzeum Dywizjonu 303

Muzeum poświęcone Lotnictwu Polskiemu od początków awiacji po czasy obecne, ze szczególnym naciskiem na okres II wojny światowej i Bitwy o Anglię. Jego zbiory i ekspozycja główna poświęcone są w szczególności polskim pilotom z okresu Bitwy o Anglię.

Muzeum Miejskie „Sztygarka”

Siedziba Muzeum Miejskiego „Sztygarka” została wybudowana w latach 1839-1842 z inicjatywy Zarządu Banku Polskiego w Warszawie. Od 1889 roku w budynku mieściła się Szkoła Górnicza i Hutnicza zwana potocznie „Sztygarką”. W niej gromadzono pierwsze zbiory geologiczne, na bazie których stworzono muzeum szkolne. Muzeum w obecnej formie istnieje od 1997 roku. Obok niego znajduje się Kopalnia Ćwiczebna.

Muzeum Powstań Śląskich ze Świętochłowic

W zakresie działania muzeum znajduje się ochrona wszelkich dóbr dziedzictwa materialnego i niematerialnego, dotyczących dziejów Powstań Śląskich, a także historii miasta Świętochłowice. W zbiorach placówki znajdują się zarówno oryginalne eksponaty, jak i repliki i reprodukcje. Obecność przedstawicieli Muzeum Powstań Śląskich to mocne nawiązanie do tegorocznego motywu przewodniego FAJERY.

Rowery zabytkowe – Zabrze Radfahrtruppe

Czy pamiętacie wspólną wycieczkę na Hawaje w zeszłym roku? Zbliża się kolejna edycja FAJERY, na której również nie będzie miejsca na nudę! Ekipa zaprasza już 15 czerwca na Lotnisko Muchowiec w Katowicach. Prócz plenerowej wystawy rowerów zabytkowych przygotowali nie jedną, lecz aż dwie dioramy tematyczne! Jedna z nich przeniesie Was do kobiecego świata końca lat 30-tych XX wieku. Podczas imprezy, nie zabraknie również męskich sylwetek historycznych, których wcześniej jeszcze nie prezentowali!

SRH FRONT

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73. Pułku Piechoty i Muzeum Śląskiego Września 1939 roku

Celem stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji 73. pułku piechoty istniejącego przed wybuchem II wojny światowej na Śląsku i walczącego w czasie Kampanii Wrześniowej – począwszy od Bitwy Wyrskiej do czasu Tomaszowa Lubelskiego. Stowarzyszenie działa przy Muzeum Śląskiego Września 1939 roku znajdującego się w Tychach. Rekonstruktorzy odtwarzają sylwetkę, umundurowanie oraz wyposażenie polskiego piechura 73pp.

Szwadron Skorpion

Ekipa kultywująca tradycje Pułku 4. Pancernego „Skorpion” poprzez utworzenie przy Stowarzyszeniu „Pancerny Skorpion” Szwadronu Wojskowych Pojazdów Historycznych. Podczas FAJERY wystawią dioramę tematyczną zaplecza technicznego z okresu walk II Korpusu Polskiego we Włoszech. Na Muchowcu zaprezentują opancerzony transporter Bren Gun Carrier, Dodge WC-56 Command Car, Norton 16H, BSA WM20, Harley Davidson WLA-39, Willys MB Jeep, Dodge WC-51 z przyczepą Ben Hur oraz Ariel WNG 350.

Zagłębiowskie Muzeum Militariów Dragon

W muzeum znajdują się zabytki związane z szeroko rozumianą techniką militarną i cywilną, a także przedmioty prezentujące regionalną historię Zagłębia Dąbrowskiego. Najbardziej rozwiniętym działem jest ten związany z wojskowością. Prezentuje on głównie historię oręża polskiego na przestrzeni dziejów, a także innych armii największych konfliktów światowych. Swoimi zbiorami obejmuje zabytkowe pojazdy militarne, takie jak np. carska kuchnia polowa z okresu I wojny światowej, wozy taborowe, samochód Aro M 461, części rozbitych pojazdów pancernych z okresu II wojny i wiele innych.

 


Oprócz pojazdów na dioramach podczas FAJERY zaprezentowane zostaną także pojazdy zabytkowe: czołg PZ.KPFW V Panther, Marder II, PZ.KPFW I, GAZ 69 w wersji A i M, Dodge WC-63, czołg Cromwell, Tankietka TKS, Fiat 508, Armata przeciwpancerna Bofors oraz ciągnik artyleryjski PZ.INŻ.

Lotnictwo i rekonstrukcje historyczne! Wyjątkowa impreza na Śląsku, która poruszy niebo i ziemię. Akrobacje powietrzne w wykonaniu asów lotnictwa, statyczne ekspozycje sprzętu z okresu I i II wojny światowej oraz rekonstrukcje bitew, w tym tych z okresu Powstań Śląskich na 100-lecie wydarzenia! W jednym miejscu, w jednym czasie, dla wszystkich! Przyjdź i spędź niezapomniany dzień z głową w chmurach! Świętuj z nami 100-lecie Powstań Śląskich!